Z 8. jednání ÚV KSČM

20. 9. 2019

14. září se konalo v Praze 8. zasedání ÚV KSČM. Na programu mělo mimo úvodního vystoupení předsedy i schválení 2 stanovisek - tentokrát ke Koněvovi a k situaci ve zdravotnictví, kde jsme požadovali mimo jiné sloučení 3 státních zdravotních pojišťoven. Obsahovým bodem byl Návrh základní strategie k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu v roce 2020.

Z ekonomických otázek pak Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2019 a Stanovisko ÚRK KSČM k Vyhodnocení i Návrh na úpravu Hospodářské směrnice KSČM.  

Z organizačních otázek pak klasické vyhodnocení diskuze ze 7. zasedání ÚV KSČM, zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 7. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 7. zasedání ÚV KSČM. Dále personální změny v Ideologické komisi a v Komisi mládeže ÚV KSČM.

V úvodním vystoupení předseda Vojtěch Filip shrnul cíle jednání – připravit se na krajské a senátní volby a naplnit efektivně průběhy schůzí a konferencí až do sjezdu. Je proti nám vedena brutální antikomunistická kampaň a bude pokračovat.   Zároveň je dění u nás i součástí vyostření globálního střetu mezi Spojenými státy americkými a Čínou v obchodní válce, vyostření střetu mezi Spojenými státy, respektive NATO a Ruskou federací a s tím spojené události, které probíhají téměř na všech kontinentech. Tento střet je o Evropu. Regionální konflikty mají podtext uvést Evropu do chaosu, aby dál bezmyšlenkovitě následovala zájem USA. V tom podtextu vidíme i dopad na českou politickou scénu, protože jde o pokus, a řekl bych úspěšné tažení pravicových a ultrapravicových sil, aby došlo k větší míře nenávisti mezi lidmi, vyvolávání nenávisti mezi národy, etniky, generacemi a vyvolávání nenávisti k Ruské federaci, odmítání všeho čínského atd.

Zažili jsme to v případě Koněva z první ruky a i proto máme k tomu stanovisko. Nemluvíme prorusky, my mluvíme o pravdě. Záměrem akcí proti Koněvovi ke vyvolání nenávisti mezi lidmi, a to jak uvnitř České republiky, tak samozřejmě toho, koho má český člověk považovat za nepřítele. Socha má být zřejmě odstraněna do 9. května 2020. Aby tady nebyl žádný památník. Sudeťáci už se třesou na to, aby tady zase něco požadovali. Požadovali jsme i, aby Národní památkový ústav dal dovolání ve věci Walderode.

Selektivní přístup se stal nástrojem manipulace vládnoucí mediokracie. Je to evidentní pokus pravicového bloku zvrátit výsledek voleb. My měli odvahu v loňském roce se rozhodnout pro podporu vlády, má to důsledky pro nás. Sice můžeme alespoň částečně prosazovat vlastní programové priority, které jsme stanovili, ale podpora klesá.

Přitom růst mezd, růst důchodů, růst sociálních dávek, zdanění církevních restitucí - to vše je výsledek tlaku KSČM. Kdyby se spojilo hnutí ANO s ODS, vývoj by byl jiný. Kdyby tady vládla pravicová koalice s částí hnutí ANO – Miroslav Kalousek, Petr Fiala, Piráti… My nemáme dost Hřiba v Praze a rozvrácených česko-čínských vztahů?

Nyní je fatální problém ve zdravotnictví. A to samé je v bydlení. A my řešení navrhujeme. Naším zájmem je sloučení zdravotních pojišťoven a aby se nevyvážely zisky z léků do zahraničí. Aby se stavěly byty, potřebujeme peníze pro obce, případně obnovit družstevní výstavbu bytů.  Dál je třeba mít trvalý růst platby za státního pojištěnce

V této době sílícího antikomunismu budeme potřebovat ještě víc než kdy jindy právě spolupráci a podporu jeden druhého. Manipulace veřejným míněním bude probíhat dál. Nesmíme věřit médiím, my musíme ověřovat, co náš starosta, krajský radní nebo zastupitel v obci nebo poslanec nebo europoslankyně udělali.

Musíme hledat spojence, přitáhnout k sobě další lidi. Neuvažují tak, jako uvažuje Fiala nebo Kalousek, ale my je zatím nemáme na své straně. A budeme je potřebovat, protože v krajích půjde o hodně. Potřebujeme se vrátit i do Senátu.

Využijme výroční členské schůze a okresní konference k tomu, abychom na sjezdu řekli, že Komunistická strana Čech a Moravy je jednotná politická strana, která má jasný cíl, jasný program a jsme ho schopni realizovat a najdeme pro to spojence. Musíme hledat ve vlastních řadách, i v řadách těch ostatních, do Senátu, do krajů.

Místopředseda Stanislav Grospič poté uvedl návrhy 2 stanovisek. Místopředseda Petr Šimůnek pak i strategii k volbám.

V diskusi vystoupili ss. Hrůza, Semelová, Kavij, Říha, Petelík, Švarc, Vytiska, Pernica. Probíral se Koněv, co se udělalo a nutnost jednotného a efektivního postupu, třeba i zřízení pracovní skupiny. Že tyto útoky začaly již před 7 lety v Brně návštěvou Sudeťáků.

Dále se poukazovalo na preference a rozporné vystupování zástupců strany (vzdělávací institut, Horáková atd.), na mediální výstupy v souvislosti s deficitem rozpočtu (max. 30 mld. Kč), zazněla i výzva k odstoupení předsedy. S. Juroška kritizoval špatnou propagaci, špatnou informační databázi strany, nevyužíváme statistiku, řady, grafy, což bude nutné např. při výročí 30 let od roku 1989…

V diskusi byla podpořena i nutnost věnovat pozornost vzdělávání i zabývat se pozorně volební kampaní a tématy (např. odpady). Debatovalo se také o alternativních sjezdových materiálech, proč nejsou distribuovány v souladu se závěry celostranické konference.

Závěr bloku provedl předseda Filip. Nepovažuje za chybu výstupy ohledně maximálního deficitu rozpočtu. Bude 40 mld., ne požadovaných 30 mld., ale vyměnili jsem to za investice a nárůst mezd. Ohledně institutu to byla skutečně chyba ve vedení, institut se rozvíjí. Nedostatky ve výstupech a analytické činnosti skutečně jsou, v odborném zázemí(aparátu). Tlak, který je na nás vyvíjen, chytáme bohužel spíše za ocas.

Stav hospodaření (ztráta) přednesl místopředseda Ort, revizní komise potvrdila, že je rozpočet plněn. K rozpočtům vystoupil i ss. Ambrož, Truxová, snaha byla posunout termín dodání rozpočtu OV KSČM 2020.

Schválena byly celkové náklady na volby ve výši 14 mil. Kč i úprava Hospodářské směrnice KSČM (v článku VII. Rozpočet a roční zprávy takto: B. Rozpočet OV – bod 5: Návrh rozpočtu okresní (obvodní) organizace schvaluje OV. Návrh rozpočtu předají EO předepsanou formou do 20. 10. předchozího roku. C. Rozpočet KV – bod 4: Návrh rozpočtu schvaluje KV. Návrh rozpočtu předají EO předepsanou formou do 20. 10. předchozího roku).

V usnesení bylo prohlašováno, že alternativní návrhy dokumentů mají být zavěšeny i do informačního systému KSČM (EDD).

Zároveň byl doplněn program prosincového zasedání ÚV KSČM 14. 12. o bod Informace místopředsedy ÚV KSČM o plánu činnosti Institutu česká levice na rok 2020.

Autor: 
Zdeněk Štefek, člen ÚV