Karel Klimša – diskusní vystoupení na 6. zasedání ÚV KSČM dne 30. 3. 2019

31. 3. 2019

Soudružky a soudruzi,
několik poznámek k dnes projednávanému, stručně jako vždy.

1/ Mám pocit (a jistě nejsem sám), že se v té naší podpoře vlády začínáme NĚJAK BOŘIT!
  Naše nerozborné přátelství s vládou Babiše a Hamáčka dostává TRHLINY!
  ČSSD je okázale garantem servilní euroatlantické orientace;
  Petříček, symbol nekompetentnosti, ale poslušnosti k cizím zájmům, na sjezdu obstál a Hamáček ho chválí, kudy chodí;
  Babiš po školení u Trumpa a na CIA obrátil, a jsou činěny další a další kroky proti normálním, vzájemně výhodným vztahům s Ruskem a Čínou;
  Budeme dále navyšovat vojenský rozpočet a nakupovat americké zbraně ( a patrně nejen je) a pokračovat ve vojenských misích ...

   Je čas přitlačit na pilu a zachovat si tvář!

2/ K předloženému návrhu na svolání XI. sjezdu
  Přiznám se, že jsem si myslel, že mě už NIC nemůže překvapit.  MÝLIL JSEM SE!
  Mám na mysli zvláště odstavec: Ekonomické zajištění sjezdu
-         Sjezdová známka                    50,- Kč
-         Podíl OV, KV                           500,- Kč na delegáta
-         Spolupodíl delegáta              200,- Kč (čili vstupenka)

   Se zajištěním a úhradou ubytování pro vzdálenější, se nepočítá.
  Nevzpomínám si, že by ÚV kdy vyčlenil prostředky na spoluúčast při
krytí nákladů VČS, okresních a krajských konferencí. To je vše v režii organizátorů na příslušné úrovni. Jaksi logicky a automaticky!
  U sjezdu je to jinak a podíl delegátů a okresů se neustále zvyšuje, naopak snižuje se vlastní podíl toho, kdo pořádá!
  Víme všichni, že prostředky vinou opakovaných neúspěchů ve volbách scházejí stále více a stále citelněji.
  Jen se při tom šetření a utahování opasků jaksi vytratilo pojmenování příčin, opatření k nápravě a vyvození odpovědnosti vůči zodpovědným.

3/ Sněmovna jedná a hodiny diskutuje o uzákonění manželství homosexuálních párů.
  Rozumím tomu, nejsem dnešní, že sexuální menšiny ovládly politiku EU a EP a diktují většině.
  Rozumím tomu, že v EU se poslouchat musí! Václav Klaus ml. to vyjádřil možná drsně, leč výmluvně.
  Nerozumím ale tomu, PROČ KSČM nevystupuje jasně, rozhodně a srozumitelně na ochranu tradiční rodiny a manželství jako svazku muže a ženy, ze kterého se rodí naši potomci.
  Volič KSČM přijímá tu ofenzívu LGBT v naprosté většině s údivem a nevolí (naznačuje to i poslední průzkum SANEPu a své o tom ví i naši sociologové, jak jsem před časem mluvil s Lubomírem Vackem).

   Moc bych prosil: NEŘÍKEJME ZDRAVÉMU ROZUMU STARÉ MYŠLENÍ!

   Slyším názory kolem sebe a jsem si skoro jistý, že žádný z těch lidí nebyl na kázání Petra Piťhy (jak by se snad mohl domnívat Jirka Dolejš).

   Chtěl bych se zeptat Katky Konečné, jaký postoj k tomu zaujímá a co doporučuje spolukandidátům, aby odpovídali na případné dotazy tohoto druhu. Zda ji nejednoznačný postoj našeho klubu nevadí.

4/ Vstoupili jsme do HORKÉ FÁZE předvolební kampaně k eurovolbám
  Podle všech průzkumů jsou Češi spolu s Řeky největšími euroskeptiky;
  Uvnitř tohoto elektorátu jsou k Evropské unii nejkritičtější právě sympatizanti KSČM;
  Pokud tu holou pravdu budeme vnímat, můžeme jen získat;
  Ten názor veřejnosti nezpůsobil někdo nepřející, kdo uštěpačně kreslí černý obraz Evropské unie, tak jako sprejeři zohyzdí hezký nový dům, zeď či podchod;
  Způsobila to léty navršená zkušenost, že EU funguje jako takové PERPETUUM MOBILE na nesmysly;
  Nepřesvědčujme je o opaku a neslibujme, že budeme dál vylepšovat Evropskou unii, činíme tak odpočátku a je to horší a horší;
  Česká společnost trpí ve velkém ALERGIÍ NA EVROPSKOU UNII a ta většina bude hledat někoho, kdo nejlépe vyjádří její nálady a ke komu pojme důvěru, že bude nejrozhodněji hájit její zájmy  =    ČESKÉ NÁRODNÍ ZÁJMY!
  Ekonomka Ilona Švihlíková nedávno na ransdorfovské konferenci připomenula heslo brexitářů: VZÍT SI ZPÁTKY KONTROLU!

      A o to by mělo jít až v první řadě i směrem k Evropské unii;

   Vrátit národním státům základní pravomoci, aby mohly plnit to, od čeho jsou a co od nich jejich občané očekávají;

   A současně spolupracovat – na rovném základě – všude tam, kde je to vzájemně výhodné a užitečné;

   Aby vlády naslouchaly a poslouchaly vlastní lid, ne Brusel, řídily se jeho zájmy a spravovaly věci veřejné ku prospěchu svých občanů;

   Tedy – obrazně řečeno – mělo by nám jít o to, aby bylo vráceno, co bylo ukradeno! Co bylo národům elitami zcizeno a předáno Bruselu, aby nám pak poručníkoval, nařizoval, kontroloval, šikanoval!

   Myslím, že tak nějak by si to náš většinový občan a potenciální volič KSČM představoval!