Zemědělci SRN dokážou být jednotní. Dokáží to čeští zemědělci také?

27. 11. 2019

Bouři nesouhlasů německých zemědělců vyvolala nová pravidla ochrany životního prostředí. Stovky zemědělců s traktory zablokovaly centrum Berlína. Vystoupení ministryně životního prostředí  Svenji Schulzeové  na demonstraci „odměnili“ protestující zemědělci bučením, otočili se k ní zády a odmítli ideologickou zemědělskou politiku.

Co vadí?

Nová pravidla neodpovídají potřebám zemědělců, ochrany spodních vod a hmyzu, neodpovídají staletým zkušenostem a zaužívaným zvyklostem zemědělského hospodaření.

Nepříznivé dopady na zemědělce

Dopady pociťují právě zemědělci, kteří zejména v posledních letech trpí masivními výpadky úrody v důsledku klimatických změn, nebo lesy, v nichž po milionech kvůli vedrům umírají smrky což nová pravidla neřeší. Zřetelný je také růst hladiny moře, nebo naopak úbytek spodních vod a pokles hladin řek, který má negativní dopady na lodní dopravu.

Poučení pro české zemědělce (k diskusi)

Sjednotit stavovské organizace, jejich malou koordinovanost a schopnost docílit jednoty po vzoru SRN. Negativní dopady se u nás projevují obdobně jako v SRN v obhospodařování lesů, půdy, ochraně vody a vodních zdrojů, celé oblasti péče o zvěř a její regulaci, chovu včel atd., atd.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní