Z mimořádného jednání ÚV KSČM 7. dubna

11. 4. 2018

Na programu mimořádného jednání byla příprava X. sjezdu a schválení kandidátů do Senátu. Přibyly ještě personální změny v Komisi žen a mládeže a Zpráva revizní komise o hospodaření ÚV KSČM a také 2 dopisy adresované ÚV KSČM (od ss. Hejduka a Košťála).

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip potvrdil cíl jednání – připravit dokumenty pro sjezd tak, abychom se na sjezdu nezasekli. Sjezd stranou hýbe – množí se dopisy orgánům, ve kterých členové vyjadřují obavy či neznalosti – je úkolem funkcionářů, aby uměli ve svých okresech a krajích komunikovat a odpovídat. V ČR jsme svědkem odlišné situace než před 14 dny – tehdy jsme nebyli konfrontováni krachem jednání ANO a ČSSD, proti ANO začíná pracovat čas a pragmatismus Babiše (resp. I jeho strach z reakce veřejnosti), demonstrace cílí proti Babišovi a Zemanovi. Nemusí být nutně předčasné volby, existuje i třetí pokus – pověřit předsedu sněmovny.

Tehdy jsme nebyli svědky mezinárodního selhání Babiše – i Německo zpochybnilo důkazy Británie o původu novičoku, vydali jsme protizákonně Nikulina.

Karty v ruce ale nemá KSČM, ale nyní prezident. My musíme být opatrní a připraveni, jsme na křižovatce a cesta vpřed je úzká, pohyb v ČR, ale i v Evropě se může vydat různými směry. Jsme Slované, ale o naše území se vždy vedl boj… Babiš se jistě bude snažit udržet i voliče přeběhlé od nás a od ČSSD. Rizikem by bylo spojení ANO SPD a KSČM, v Evropě by to mělo jiný rozměr než spojení ANO a ČSSD, které prý nevadí. Vše může zamíchat i osud kauzy Čapí hnízdo.

Aktuálně KSČM prosadila bod privatizačních zlodějem 90. let, bude se projednávat. Ukáže se, kdo rozkradl republiku.

Na sjezdu máme šanci nabídnout řešení z marasmu – sice není krize, ale jsme na polovině příjmů za stejnou práci než je průměr EU, probíhá proces rozdělující společnost. Neveďme boj uvnitř, ale s nadnárodním kapitálem. Udělejme po sjezdu na konferenci reformu organizační struktury, další konference by se měla zabývat aktualizovaným programem a v roce 2020 by měl být sjezd. Pokusem se získat větší autoritu ve společnosti.

Místopředseda Skála pak uvedl stanovisko k aktuální situaci – zaměřené samozřejmě na krizi ve vyjednávání o vládě.

Diskusi začal s. Kohlíček – KSČM je na křižovatce a kdo dává úkoly vyjednávacímu týmu? Není možné se vyjádřit, že s SPD vyjednávat nebudeme, když to neschválil ÚV KSČM.

S. Semelová připomněla rozpory s ANO v zahraniční politice, ale i jiné, neuškodí nám spolupráce s Babišem dalším odlivem voličů? Kvůli vzpomínkám na únor 1948 padala trestní oznámení – chtějí nás stále kriminalizovat. Praha chce přerušit sjezd a v listopadu řešit programové otázky.

Nutnost další diskuse potvrdil i s. Klimša – na sjezdu nebude čas diskutovat, máme špatné volební výsledky, nehájíme zájmy lidí, lidé o nás nemluví, jsme ještě komunisté? Levice není v krizi všude, máme inspiraci v osobnostech La Lontaine, Melenchon, Corbin a další. Rozhodující je charisma osobnosti, pevnost postojů.

S. Grospič uvedl, že tu probíhá stále zápas kapitálových skupin o výměnu stráží (ANO proti ostatním), my se nesmíme stát statisty těchto bojů. Pozor na Piráty a ČSSD. ANO hraje hru, měli bychom se výrazněji vyhradit.

S. Skála potvrdil, že jsme na křižovatce, nyní ještě složitější zpátečka ČSSD a 3 přešlapy ANO, vývoj možná spěje k předčasným volbám. Musíme násobit opoziční potenciál, tím budeme mít větší sílu k vyjednávání, pojďme si říci, jaký máme názor i na SPD.

S. Ort dodal, že chceme být státotvorní, ale s kým? S ANO? Chybí nám nalít si čistého vína - když je kůň unavený, potřebuje přepřahat.

S. Dolejš doplnil, že o vládě vyjednává Babiš, ne my. Naším úkolem není vyjednávat s krajní pravicí, ale diskutujeme samozřejmě s každým na bázi našeho programu.

S. Filip uvedl, že náměty ss. Kohlíčka Skály jsou rozšířením mandátu pro vyjednávací tým, který by ale musel být schválen. My SPD potřebujeme např. kvůli referendu, máme společný programový požadavek. Jsme skutečně ale v úzkém koridoru. Máme být motorem vedoucím k předčasným volbám, když se mnozí ještě neznemožnili? Zmínil též taktiku Gottwalda v protifašistické frontě.

S. Skála doplnil, že Gottwald byl mistrem taktiky, jak rozdělit i buržoazii. Nikdo neříká, že máme jít s SPD, jen vést diskusi o podmínkách tolerance menšinové vlády ANO, je to překážka k návratu dinosaurů.

S. Šimůnek uvedl body ke sjezdu – harmonogram, složení orgánů, kandidáty, program. VV ÚV KSČM navrhl vzít jednotlivé zprávy a náměty pro úkoly od jednotlivých místopředsedů jen na vědomí. Každý z předkladatelů svou zprávu krátce představil. S. Filip uvedl svůj díl i námětem, že by organizační změny měly být na bázi rovnosti členů, tzn. že by organizace do 300 členů neměli zastoupení v UV KSČM.

Na předsedu je 10 kandidátů (Duchoň, Filip, Grospič, Hrůza, Juroška, Konečná, Luzar, Ondráček, Pawlas, Skála), na I: místopředsedu Grospič, Luzar, Ondráček, Šimůnek, Zachariáš, na místopředsedy pak 25 kandidátů. Každý bude mít 3 minuty na představení, může ale dodat svou prezentaci i písemně do 15. 4., delegáti všechno obdrží.

V diskusi byli členové ÚV KSČM pozváni s. Markovou a s Semelovou na 2 akce 14. 4. (ke dni učitelů a k rovnosti práv žen).

S. Švarc podotkl, že kandidáty delegáti neznají, že při přípravě sjezdu opakujeme staré chyby, že úkoly do XI. sjezdu mají být jednotné a doporučené ke schválení.

Já jsem nechtěl opakovat s. Švarce, ale v tezích jsem měl, že 4 návrhy úkolů do XI. sjezdu považuji za špatné. Že máme jednu stranu, jedno vedení, jeden VV, tak by měl být materiál jeden, ať si jednotliví členové vedení sednou a dohodnout se na 1 materiálu, který by obsahoval aktuální stav a pak stručně základní návrhy úkolů v oblasti organizační, ekonomické, programové, v oblasti PR atd.

S. Hrůza k úkolům dodal, že klíčem k řešení není to, že zde nebudou zastoupeny menší organizace, ale že chybí akční plán. Má pochybnosti i o harmonogramu.

S. Berka se rozloučil, příště už ho vystřídá někdo další.

S. Pázler bere kritiku VV ÚV KSČM v oblasti přípravy sjezdu, členové ÚV KSČM ale zprávy z VV brali na vědomí. Sjezd má dle stanov řešit i obsahové otázky, proto by se měl přerušit a na podzim skutečně pokračovat.

S. Moučková zkritizovala také záměr nemít zastoupení menších organizací v ÚV KSČM. Chce předem před sjezdem ale počet a náplně místopředsedů.

Přístup k přípravě sjezdu kritizovala i s. Semelová, taktéž to, že není jedna zpráva o činnosti a úkolech a že chybí zpráva o činnosti poslanců.

Po obědě byla dána informace o účasti, z 92 členů přítomno 76. S. Dolejš uvedl doplnění komisí a nominace do Senátu, ke schválení je 22, dalších 5 se bude ještě projednávat, Budějovice, Praha 8, Praha 2, Třebíč, Brno - to pak zvlášť za účasti kandidáta a předsedy Brna na VV ÚV KSČM. S. Lišková uvedla stanovisko k hospodaření jednotky ÚV KSČM, s. Šimůnek popsal 2 kritické dopisy od s. Košťála a Hejduka z Prahy 6. Diskuse s. Hrůzy a Kohlíčka se stočila k námětům z dopisů – kritice práce strany, obavám členů z budoucnosti. Kritizována byla i inzerce v Haló novinách, kde sázková kancelář uzavírá sázky o tom, kdo bude předsedou strany.

S. Picková se přidala k těm, kdo chtějí sjezd přerušit, na což reagoval Dolejš, že konference mají dle stanov stejnou úroveň jako sjezd. Během projednávání usnesení se rozhodlo, že o ukončení diskuse na sjezdu nebude rozhodovat předsednictvo, ale delegáti, přerušení sjezdu podpořilo jen 30 členů UV, neprošlo to, a neprošlo ani to, aby ÚV KSČM schvaloval písemný dokument o podpoře vlády, pokud by k ní došlo – pro bylo těsně 35. Každopádně pokud k tomu kroku dojde, bude svoláno mimořádné ÚV KSCM, aby tento směr posvětilo či nikoliv.

Zdeněk Štefek