vypálena obec LEŽÁKY

24. 6. 2020

vypálena obec LEŽÁKY (33 obětí, včetně žen, 13 dětí odvlečeno, přežily pouze dvě)