„Velká říjnová socialistická revoluce a pravda o československých legiích“

25. 10. 2017

P Ř E D N Á Š K A
JUDr. Gustava Janáčka
ve středu  25. 10. 2017 v 17.00 hod. v budově Politických vězňů 9, Praha 1, v místnosti č. 76 v prvním patře 

K l u b   s p o l e č e n s k ý c h   v ě d, z. s.
 

Stručný obsah:

- I. světová válka (eskalace revolučního hnutí v Evropě)

- Význam VŘSR pro revoluční hnutí

- Vznik legií - jejich význam a co vznikem sledováno

- Zneužití legií buržoazní politikou

- Využití legií proti revolučním snahám - proti Republikám rad

- Legionáři z Ruska nedůvěryhodní - vzpoury - (Rumburk)

- Čs. rudoarmějci

- Neexistence informací o revolučních událostech - snaha udržet odstup -

pouze osvěta

- Vojáci se mnohdy dívali na dění v Rusku čs. očima (podle toho mnohdy

hodnotili bolševiky)

- Vedení legií plně v rukou buržoazních politiků