byl popraven komunistický novinář, národní hrdina Julius FUČÍK (* 23. 2. 1903)

8. 9. 2021

8. 9. 1943  –  byl popraven komunistický novinář, národní hrdina Julius FUČÍK (* 23. 2. 1903)